E-PRIJAVA ZA STIPENDIJE FEFAIme i prezime: *
Datum rođenja: *
Broj telefona: *
E-adresa: *
Naziv srednje škole: *
Prosečna ocena: *
(primer: U prvoj godini imao/la si prosek 4,50, u drugoj 4,75, u trećoj 4,50. Tvoja prosečna ocena je: (4,50+4,75+4,50)/3=4,58)

Strani jezici:
(nabroj strane jezike koje znaš)

Vannastavne aktivnosti:
(ukoliko si učestvovao/la u nekim vannastavnim aktivnostima poput takmičenja, dobrotvornih akcija i sl. ovde to možeš navesti)

Interesovanja:
(ovde možeš navesti svoje hobije, jezike koje bi želeo da naučiš ili slično)

Motivaciono pismo: (dokument može biti u doc, docx ili pdf formatu)
* - obavezna polja


Pritiskom na ovo dugme tvoja prijava će biti poslata FEFA.